Λαογραφικός Όμιλος "Αφροδίτη"

Ιδρύθηκε το 1998 με πρωτεργάτη τον κο Νίκο Μιχαηλίδη και μια μικρή ομάδα
ανθρώπων με έντονο και συνεχές το ενδιαφέρον για την πολιτιστική παράδοση
του τόπου μας, αλλά και την επιθυμία διάσωσης, συντήρησης,
διάδοσης και προβολής του Λαϊκού μας Πολιτισμού.

Βασικοί Στόχοι Του Ομίλου

Η διδασκαλία και προβολή των Κυπριακών και γενικότερα των Ελληνικών
παραδοσιακών χωρών, η διοργάνωση χορευτικών, μουσικών, λαογραφικών
και άλλων εκδηλώσεων αναφορικά με τις ρίζες και παραδόσεις μας.

Λαογραφικός Όμιλος "Αφροδίτη"

Ιδρύθηκε το 1998 με πρωτεργάτη τον κο Νίκο Μιχαηλίδη και μια μικρή ομάδα
ανθρώπων με έντονο και συνεχές το ενδιαφέρον για την πολιτιστική παράδοση
του τόπου μας, αλλά και την επιθυμία διάσωσης, συντήρησης,
διάδοσης και προβολής του Λαϊκού μας Πολιτισμού.

Βασικοί Στόχοι Του Ομίλου

Η διδασκαλία και προβολή των Κυπριακών και γενικότερα των Ελληνικών
παραδοσιακών χωρών, η διοργάνωση χορευτικών, μουσικών, λαογραφικών
και άλλων εκδηλώσεων αναφορικά με τις ρίζες και παραδόσεις μας.

Λαογραφικός Όμιλος "Αφροδίτη"

Ιδρύθηκε το 1998 με πρωτεργάτη τον κο Νίκο Μιχαηλίδη και μια μικρή ομάδα
ανθρώπων με έντονο και συνεχές το ενδιαφέρον για την πολιτιστική παράδοση
του τόπου μας, αλλά και την επιθυμία διάσωσης, συντήρησης,
διάδοσης και προβολής του Λαϊκού μας Πολιτισμού.

Σήμερα

Ο Λαογραφικός Όμιλος “Αφροδίτη” Γεροσκήπου ιδρύθηκε το 1998 με πρωτεργάτη τον κ. Νίκο Μιχαηλίδη και μια μικρή ομάδα ανθρώπων με έντονο και συνεχές το ενδιαφέρον για την πολιτιστική παράδοση του τόπου μας, αλλά και την επιθυμία διάσωσης, συντήρησης, διάδοσης και προβολής του πλούσιου Λαϊκού μας Πολιτισμού.

Gallery