Μουσικές Κυριακές Δήμου Πάφου (Αναπαράσταση Κυπριακού Γάμου) 10/6/2015