Οι εγγραφές άρχισαν 2022-2023
Με κίνητρο πάντα την αγάπη μας για την Παράδοση και τον παραδοσιακό χορό ξεκινάμε τη νέα μας χορευτική χρονιά 2022-23
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για εγγραφές μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 96550082 , 99882625
Οι ημέρες και οι ώρες των μαθημάτων θα προσαρμοστούν ανάλογα!
ΚΑΛΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ !!!
Με εκτίμηση
Το Δ.Σ.του Ομίλου